Latihan Antonim. Bm tahun 6 latihan antonim 14 : (soalan latihan perkataan berlawan) pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris di […]

Antonim Surai. Ambiguitas = makna ganda 5. Walaupun terlihat sederhana dan simple, pembendaharaan kosa kata dan kemampuan interpretasi bahasa kita […]