Lawan Sifat Baqa Adalah. Lawan dari perilaku takabur yakni tawaduk yang berarti rendah. Termasuk dalam penggunaan bahasa inggris, semakin banyak […]

Lawan Sifat Baqa. Artinya allah merupakan dzat yang pasti ada. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatul lilhawaditsi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, […]