Bawang Merah Bwang Putih. Bawang putih (garlic) very similarly in his father’s sorrow. Bawang merah's brother is an indifferent, angry, […]