Latihan Antonim. Bm tahun 6 latihan antonim 14 : (soalan latihan perkataan berlawan) pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris di […]