Lawan Sifat Baqa Adalah. Lawan dari perilaku takabur yakni tawaduk yang berarti rendah. Termasuk dalam penggunaan bahasa inggris, semakin banyak […]

Lawan Sifat Qudrat. Dengan kata lain, semua dari makhluk ini tidak akan ada. Sifat mautun (coati) lawan dari sifat hayat […]

Lawan Sifat Baqa. Artinya allah merupakan dzat yang pasti ada. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatul lilhawaditsi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, […]