Najis Mukhaffafah Adalah. Untuk mensucikan najis mukhafafah ini yaitu dengan memercikkan air bersih pada bagian yang kena najis. Selain itu, […]