Kerangka Kasar Sejarah. Tugasan sejarah pt3 2017 melibatkan intipati dan kandungan yang perlu disertakan termasuklah pengenalan dan latar belakang bangunan […]