Siratan Makanan Di Kolam. [1 markah] (iii) beri satu sebab bagi jawapan dalam (a) (ii). Contoh rantai makanan di ekosistem […]