Kata Kerja Transitif Adalah. Kata kerja transitif dan instransitif. Untuk memahami perbedaan antara kata kerja transitif dan kata kerja intransitif, […]

Kata Kerja Aktif Transitif. Saya telah menjawab surat itu. Merupakan suatu kata kerja yang memberikan sebuah tindakan terhadap objeknya. Ragam […]

Contoh Kata Kerja Transitif. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa […]