Floem Dan Xilem. The perbezaan utama antara xilem dan floem adalah bahawa xilem adalah tisu yang mengalirkan air dan mineral […]

Xilem Fungsi. Beberapa fungsi xilem pada tumbuhan adalah sebagai berikut : Jaringan xilem akan mengangkut air dan zat hara yang […]

Fungsi Xilem Dan Floem. Xilem susunan jaringannya kompleks yang terdiri dari beberapa tipe sel. Hanya berbeda yang diangkut atau dibawa. […]

Fungsi Floem Dan Xilem. Jaringan xylem dan floem merupakan bagian dari kelompok jaringan pengangkut yang dimiliki oleh tumbuhan hijau. Xilem […]

Xilem Floem. Xilem berasal dari bahasa yunani, xylos yang berarti kayu, oleh karena itu, makanya xilem juga disebut pembuluh kayu. […]

Fungsi Xilem. Fungsi utama xilem adalah untuk mengangkut air, garam mineral dan nutrisi lainnya dari akar ke. Xilem adalah jaringan […]